ROZHODNUTÍ O PROVOZU MŠ V DOBĚ VÁNOC

Z rozhodnutí Městské části Praha 4, zřizovatele, bude mateřská škola zavřená od 23.12.2023 do 2.1.2024 včetně-nástup do MŠ bude 3.1.2024.

https://www.praha4.cz/V-obdobi-mezi-Vanoci-a-Novym-rokem-bude-prerusen-provoz-materskych-skol.html

 

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, 

první školní den školního roku 2023/2024 je pondělí 4.9.2023

Termín třídních schůzek: 5.9.2023 od 16 hodin

V průběhu tohoto týdne by Vám všem měl přijít informační email, zkontrolujte si pro jistotu i složku „spam“. Pokud se tak nestane kontaktujte nás na emailu hnizdilova@zs-ohradni.cz

Přejeme krásné léto.

ZAHRÁDKOVÁ SLAVNOST

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na tradiční Zahrádkovou slavnost, která proběhne 14.6. od 15 hodin na zahradě školy. 

Těšíme se na Vás!

Kolektiv MŠ

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/24

Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MATŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

RČ/23

24, 18, 74, 16, 10, 12, 64, 75, 52, 22, 40, 72, 71, 01, 62, 27, 02, 07, 14, 33, 11, 23, 61, 09, 54, 41, 50, 53, 47, 17, 05, 58, 45, 19, 57, 25, 34, 44, 08, 55, 66, 46, 28, 38

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od převzetí tohoto rozhodnutí.

Pokud jste přijati do více mateřských škol a rozhodnete se nenastoupit, informujte nás. Děkuji.

 

 

Ukrajinské zápisy 2023/24

Dle usnesení městské rady části Praha 4 proběhnou zápisy pro ukrajinské děti 13.6.  od 13 do 18 hodin.

Vydávání přihlášek bude probíhat 1.6. od 13 do 18 hodin.