O nás

Naše Mateřská škola byla otevřena v září 1987 původně jako čtyřtřídní. Od 1.1.2013 je sloučena se Základní školou Ohradní a náš nový název je Základní škola a Mateřská škola Ohradní. K původním čtyř třídám přibyla od září 2013 pátá třída otevřená v budově Základní školy, ale organizačně patřící k Mateřské škole. Ke škole patří vlastní členitá zahrada vybavená krytými pískovišti, mlhovištěm a různými zahradními prvky. Každá třída má k dispozici třídu, hernu, ložnici, prostorné sociální zázemí, šatnu, botárnu a 2 kabinety. Prostory jsou dostatečné, vhodné ke všem potřebným činnostem. Děti mají k dispozici dále keramickou dílnu vybavenou pecí, tělocvičnu, pracovnu klinické logopedky. Součástí školy je vlastní školí jídelna a prádelna. Spolupracujeme se Základní školou na projektu Školičky Agáty, s klinickou logopedkou Mgr. Renatou Alfonzo, s Ped.psychologickou poradnou P4 a se spřátelenými školkami na různých akcích pro děti i rodiče.

Aktuality

Momentálně pro vás namáme žádné aktuality.


Akce, soutěže, projekty

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/24

Příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49, zastoupená ředitelkou školy rozhodla podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném …

Zahraniční stáže jaro 2023

Na jaře 2023 se nám opět povedlo vyjet s podporou hlavního města Prahy na několik zahraničních stáží a to do : Holandska, Španělska a Portugalska. Zaměřením  byl rozvoj znalostí v problematice dětí s OMJ a  inkluzi. 

Stáž ve Španělsku


Pedagogická

Ukrajinské zápisy 2023/24

Dle usnesení městské rady části Praha 4 proběhnou zápisy pro ukrajinské děti 13.6.  od 13 do 18 hodin.

Vydávání přihlášek bude probíhat 1.6. od 13 do 18 hodin.…

Organizační změna

V rámci organizační změny je do funkce zástupkyně ředitelky pro MŠ nově jmenována Lucie Hnízdilová DiS..  

Do konce školního roku bude přítomna v kanceláři každé pondělí do 13 hodin, dále po domluvě. …

Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte v zápisu pro rok 2023/24

Vydávání písemného rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí vašeho dítěte v proběhlém zápisu pro školní rok 2023/24, bude probíhat:

8.6. 2023 od 13 do 18 hodin v kanceláři MŠ …

Přihláška školní rok 2023/24

Vážení rodiče,

níže máte k dispozici ke stažení dva dokumenty které je nutné mít vyplněné k zápisu. Přihlášku a Evidenční list, který musíte mít potvrzený od Vašeho pediatra. V přihlášce máte uvedeno, jaké další dokumenty od Vás budeme požadovat u …

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin zřizovaných MČ Praha 4

 
Praha 4 naplánovala letní prázdninový provoz svých mateřských škol, zvolila přitom řešení, které vychází vstříc rodičům předškoláků, kteří mají tradičně větší zájem o umístění dítěte do mateřské školy

Zápis do MŠ a den otevřených dveří

Vážení rodiče

rádi bychom Vás pozvali na dny otevřených dveří v naší Mateřské škole, kdy si zároveň budete moct vyzvednout přihlášky k zápisu.

Den otevřených dveří a vyzvedávání přihlášek:

19.4.2023 9:00 – 12:00

20.4.2023 13:00-18:00

Zápis do MŠ:

10.5.2023 13:00-18:00…

Akce Plánované na měsíc Únor a Březen

AKCE PLÁNOVANÉ NA MĚSÍC ÚNOR A BŘEZEN

  • 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY – OMEZENÝ PROVOZ
  • 2. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚC
  • 2. MASOPUSTNÍ KARNEVAL – DOPOLEDNÍ AKCE PRO DĚTI
  • 2.-3.3. FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ – DLE ROZPISU TŘÍD
  • 3. NÁVŠTĚVA POLICIE ČR – DOPOLEDNÍ

Zahraniční stáže

Za podpory hlavního města Prahy, nám bylo umožněno vyjet na několik zahraničních stáží. Stáže pro nás byly velikou inspirací a zajímavým pohledem do školství v několika Evropských zemí. Stáže jsme absolvovali na podzim roku 2022. Pokud Vás zajímají další informace, …